Om www.holmbo.se

Den här hemsidan tillägnas "bilden" och ljuset. Bilderna kommer främst från södra Gotland (Holmhällar) och Arbogatrakten. Naturbilder, närbilder på de små tingen är övervägande men en del experimentbilder finns också.

Allt material på www.holmbo.se såsom text, bilder mm är skyddat av "Lagen om upphovsrätt". Detta innebär att du inte får använda materialet på något sätt utan tillstånd av oss.

Om du är intresserad av någon eller några bilder så ta kontakt med oss på den här adressen:

lars.anmark@holmbo.se
- - -


Om du vill veta mera så finns ytterligare information här:

Familjen. Här kan du hitta lite information om familjen bakom hemsidan.

Fotoutrustningen. Här hittar du information om fotoutrustningen som används.

Tekniken. Här hittar du information om tekniken som används på sidan.

- - -
Ansvarig för sidan:
Lars Anmark